Archiv pro měsíc: Únor 2013

Luxor

Habu Temple, Luxor, Pharaonic

emanref3at / Pixabay

Luxor – muzeum pod širým nebem, plné respekt budících monumentů. Théby byly hlavním městem Egypta za Nové říše. Homér je popsal jako Město stovek bran a doslovný překlad pozdějšího jména znamenal Město paláců.

Kolosální stavby, vystavěné v touze po nesmrtelnosti v pískovci a žule – paláce, hrobky a chrámy dodnes tiše stojí na svých místech, obklopené luxusními hotely. Pokračování textu