Geografie

Egypt se rozkládá na více než milionu čtverečních kilometrů (to znamená, že je skoro třináctkrát větší než Česká republika). Jeho severní břehy omývá Středozemní moře, východní naopak Rudé moře. Sousedí s Izraelem, Libyí a Súdánem.

V roce 1922 sice Egypt získal nezávislost na Velké Británii, ale úplnou suverenitu si vydobyl až po druhé světové válce. Dokončení Asuánské přehrady v roce 1971 a z ní vytvořené jezero Nasir pozměnilo dlouholeté výsostné postavení Nilu v egyptském zemědělském i ekologickém systému. Nil byl dlouhou dobu považován za nejdelší řeku světa (dnes, po objevení všech jejích pramenů je to Amazonka); dokud nebyla vystavena Asuánská přehrada, zaplavoval úrodným bahnem své břehy pravidelně každý rok.